15. Festiwal Tradycji
i Awangardy Muzycznej
KODY

24-28 maja 2023

Afterparty

04/04/2019

Laibach / Spotkanie z artystami

04/04/2019

Laibach / Polonia

03/04/2019

Noc Tańca

04/04/2019

Zemler / Podgórski / Spotkanie z artystami

04/04/2019

Zemler / Podgórski / Wschód – Zachód, Orient Occident

04/04/2019

Małgorzata Walentynowicz

04/04/2019

Radical Polish Ansambl / Combatimento

04/04/2019

ProModern / Spotkanie z artystami

04/04/2019

ProModern / Harmonie

04/04/2019

Kontakt

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: +48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: rozdroza@rozdroza.com

Mapa

© Rozdroża 2024 ― wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Organizator:

Patronat:

Mecenasi:

Projekt „BIT20” został dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Działania 2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Skip to content ––