14. Festiwal Tradycji
i Awangardy Muzycznej
KODY

11-15 maja 2022

O Festiwalu

KODY w kwadracie. Multiplikacje

KODY to festiwal, który jest miejscem spotkań, przenikania się całego spektrum tradycji muzycznych, szkół, technik – a co najważniejsze – tego, co przeszłe, z tym, co teraźniejsze. Efektem tych połączeń jest nowa muzyka. KODY od początku istnienia namnażają coraz to nowe treści kulturowe, potęgują, są źródłem multiplikacji, co naprowadziło nas na eksplorację kolejnego wątku – 14. Festiwal KODY skupi się wokół hasła „Kody w kwadracie. Multiplikacje”.

Kwadrat to z jednej strony wyraźne odesłanie do liczby cztery lub do sześcianu, z drugiej natomiast do multiplikacji, powielania. Sama liczba „cztery” pojawia się w wielu tradycjach niezwykle często. Od starożytności znane są człowiekowi cztery żywioły, cztery pory roku, cztery wiatry, cztery strony świata, cztery ludzkie temperamenty… A liczba cztery nierozerwalnie połączona jest z kwadratem.

W symbolice chrześcijańskiej symbolizującemu świat kwadratowi, przeciwstawiano boski trójkąt. Kombinacja duchowej trójki i materialnej czwórki tworzyła doskonałość. Carl Jung dawał pierwszeństwo w opisie świata symetriom wywiedzionym ze statycznej czwórki. Wcześniej w platońskim „Timajosie”, gdzie pojawia się idea opisania świata w języku geometrii, sześcian odpowiadał żywiołowi ziemi. Z kwadratem symbolizującym ziemię w tradycji chińskiej i indyjskiej kojarzony jest pierwiastek żeński. W Apokalipsie św. Jana sześcian złożony wszak z kwadratów jest modelem niebiańskiego Jeruzalem, prawzoru doskonałego miasta. Czworokątne formy do dzisiaj leżą u podstaw wielu utopii architektonicznych i urbanistycznych. To z kwadratu wywiedziono złoty podział w estetyce. To także od tej figury rozpoczyna się ewolucja sceny.

Sam świat często dzielony był i jest na cztery, wpisywany w kwadrat, utożsamiany z sześcienną przestrzenią. Kwadrat stał się ikoną nowoczesności. Sześcian opisuje jednorodną jakościowo przestrzeń kartezjańskiego racjonalizmu i newtonowskiego matematycznego przyrodoznawstwa. Siatka Merkatora rozpisała kulę ziemska na powierzchnię walca i posłużyła międzykontynentalnej żegludze i ostatecznej unifikacji i podbojowi Ziemi. Nowoczesne miasta stały się ponumerowanymi kratownicami ulic, w miejsce koncentrycznych miast przeszłości. Motyw kwadratu odsyła do nowoczesności w sztuce – do ikonicznego „Czarnego kwadratu na białym tle” Kazimierza Malewicza, czy do geometrycznych podziałów Pieta Mondriana. Rosalinda E. Krauss uważa wręcz, że siatka i myślenie o świecie podzielonym i uporządkowanym przez prostopadłe linie proste, czyli podzielonym na kwadraty, leży u podstaw nowoczesnej sztuki. Kwadrat jest zatem synonimem organizacji, konstrukcji, porządku, nowoczesności.

Jak przyłożyć płaszczyznę, trójwymiarową przestrzeń na czasową ze swej istoty muzykę? Jak nowoczesną formę spotkać z magicznymi przekazami przeszłości? Jak medytacje muzyczne zestawić z gorączką, świętością, obecnością ożywionych na scenie bogów? Jak w kwadrat logiczny, czy też semiotyczny wpisać i zrozumieć wzruszenie, ekstazę, melancholię czy rozpacz?

KODY kolejny raz, przywołując archaiczne rytuały, budząc duchy przodków, penetrując teraźniejszość oraz korzystając z nowoczesnej racjonalności i narzędzi współczesności będą próbowały opisać świat – uduchawiać materię, dać ziemski kształt boskiemu absolutowi.

Na program 14. edycji składa się jedenaście koncertów, w tym siedem premier światowych, jedna premiera polska, warsztaty i wystawa partytur graficznych – to wszystko dla Państwa i z myślą o Państwu.

Do zobaczenia i usłyszenia.

 

***

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2009, pozyskał sobie opinie inicjatywy o wielkiej kreatywności. Jego formuła polega na szukaniu wspólnej problematyki i określania podobieństw pomiędzy odległymi zjawiskami kulturowymi zarówno w przestrzeni, czasie jak i w różnych gatunkach muzyki oraz sztuki.

Idea KODÓW to żywe łączenie i przenikanie tradycji muzyki archaicznej i nowoczesnych poszukiwań. W czasie Festiwalu funkcja magiczna muzyki archaicznej spotyka się z estetycznymi utopiami muzyki nowoczesnej. Muzyka dawna zyskuje nieoczekiwane współczesne konteksty, a awangardowi eksperymentatorzy wsłuchują się w głosy przeszłości. Zestawienie estetyki tradycyjnej i współczesnej tworzy nową jakość, gdy funkcja magiczna muzyki archaicznej spotyka się z funkcją estetyczną muzyki nowoczesnej. Występując obok siebie pokazują ich zbliżenie i przenikanie.

Podczas Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY dochodzi do spotkania wybitnych kompozytorów muzyki współczesnej, znakomitych instrumentalistów, radykalnych przedstawicieli awangardowego jazzu z muzykami tradycyjnymi i twórcami rekonstruującymi archaiczne tradycje muzyczne. W trakcie wydarzenia światowe znakomitości spotykają się z artystyczną młodzieżą i leciwymi wiejskimi muzykantami, aby zgodnie poszukiwać nowych muzycznych sensów, razem podejmować artystyczne ryzyko i uczestniczyć w odkrywaniu nowych kontynentów dźwiękowych.

www.facebook.com/kody.festiwal/

www.instagram.com/codes_festival/

Kontakt

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: +48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: rozdroza@rozdroza.com

Mapa

© Rozdroża 2023 ― wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Organizator:

Patronat:

Mecenasi:

Media:

Skip to content ––