15. Festiwal Tradycji
i Awangardy Muzycznej
KODY

24-28 maja 2023

O Festiwalu

NA-GŁOS

Założeniem Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY jest ukazywanie muzyki (wraz z połączonymi z nią innymi mediami), jako sfery idei, znaków i zjawisk zarówno tych, które mają rodowód najstarszy, jak i tych, które przynosi nowoczesność. Dla Festiwalu w centrum odniesienia znajduje się kultura lokalna i rodzima wchodząca w dialog z innymi kulturami – nie w sposób synkretyczny i „uśredniony”, ale poprzez przywoływanie ich specyfiki. KODY starają się uczestników festiwalowych wydarzeń zharmonizować wobec pamięci i chwili obecnej. Tropią trwanie sensów i ich przeobrażanie się.

15. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY ukazuje postawy twórcze i ludzkie wobec procesu postępujących zmian ilościowych i jakościowych. Świat wydaje się być mniej stabilny niż do tej pory. Odczuwamy pilną potrzebę przywołania wartości i dróg ich realizacji, choćby poprzez ostrzegający przed dezintegracją krzyk, ale także znak i gest. Artyści wydają się bardziej niż dotychczas „mówić na-głos”. Ich przekaz, poprzez wydarzenia Festiwalu, jest wyraźnym akcesem na rzecz poznawczej prawdy, nazywania rzeczywistości i interpretacji zasobu kultury – odczytywaniem matrycy wartości. Idee bowiem wydają się trwać, ale zmieniają się formy ich wyrazu. Ludzie kultury mówią bardziej „na-głos”, mniej poprzez abstrakt i artystowskie konwencje, zarówno wymierzając codzienności sprawiedliwość własnego rozpoznania, jak i wyrażając tęsknoty największe – za światem spójnym i intuicjami ducha; na rzecz autentycznej, a nie instrumentalnie przywoływanej wspólnoty. Na 15. Festiwalu KODY wątki polskie i polskiego sąsiedztwa przeplatają się z wątkami wręcz antypodycznymi – pakistańskie, irańskie czy norweskie. W ten sposób Festiwal nie pielęgnuje politycznych podziałów, ale je przełamuje – służy społecznemu i kulturowemu zrozumieniu, dialogowaniu i łączeniu.

Na 15. KODACH formami wyrazu są: muzyka tradycyjna w idiomie muzycznym i tanecznym, improwizacja, muzyka współczesna, a także formy jazzowe czy zupełnie alternatywne. Na program 15. edycji Festiwalu KODY składa się 6 koncertów, z 8 premierami i prawykonaniami, co zawsze było jakością i rysem charakterystycznym dla KODÓW.

Artyści zaproszeni na 15. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY: NA-GŁOS, z wykorzystaniem charakterystycznych dla siebie środków wyrazu, opowiedzą o miłości na wygnaniu (Arooj AFTAB, Vijay IYER, Shahzad ISMAILY); o rozstaniu z Ukochanym (Fozié MAJD & flow unit); przedstawią spuściznę irańskich legend, pieśni i poezji (Anahita ABBASI, Martyna KOSECKA, Farzia FALLAH, Farnaz MODARRESIFAR & flow unit); zamanifestują przeciwko wojnie (Królówczana Smuga); będą przekraczać granice dźwięku i własnej ekspresji (Jérôme NOETINGER, Audrey CHEN); zaprezentują bogactwo ornamentyki muzycznej kultury północy (Lasse THORESEN & BIT20) oraz pochylą się nad tajemnicą śmierci (Ørjan MATRE & BIT20).

Nieodłącznym elementy Festiwalu jest Noc Tańca, którą poprzedzą warsztaty nauki tańców tradycyjnych (oba wydarzenia prowadzone przez wspaniałe ukraińskie trio US Orchestra). Przygotowana została również specjalna wystawa będąca podsumowaniem 15 lat historii Festiwalu KODY.

A „nagłos”, to też początek… Co wydarzy się dalej? Zobaczmy i – przede wszystkim – usłyszmy to razem.

Piotr Franaszek
Jerzy Kornowicz
Grzegorz Paluch

 

 

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2009, pozyskał sobie opinie inicjatywy o wielkiej kreatywności. Jego formuła polega na szukaniu wspólnej problematyki i określania podobieństw pomiędzy odległymi zjawiskami kulturowymi zarówno w przestrzeni, czasie jak i w różnych gatunkach muzyki oraz sztuki.

Idea KODÓW to żywe łączenie i przenikanie tradycji muzyki archaicznej i nowoczesnych poszukiwań. W czasie Festiwalu funkcja magiczna muzyki archaicznej spotyka się z estetycznymi utopiami muzyki nowoczesnej. Muzyka dawna zyskuje nieoczekiwane współczesne konteksty, a awangardowi eksperymentatorzy wsłuchują się w głosy przeszłości. Zestawienie estetyki tradycyjnej i współczesnej tworzy nową jakość, gdy funkcja magiczna muzyki archaicznej spotyka się z funkcją estetyczną muzyki nowoczesnej. Występując obok siebie pokazują ich zbliżenie i przenikanie.

Podczas Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY dochodzi do spotkania wybitnych kompozytorów muzyki współczesnej, znakomitych instrumentalistów, radykalnych przedstawicieli awangardowego jazzu z muzykami tradycyjnymi i twórcami rekonstruującymi archaiczne tradycje muzyczne. W trakcie wydarzenia światowe znakomitości spotykają się z artystyczną młodzieżą i leciwymi wiejskimi muzykantami, aby zgodnie poszukiwać nowych muzycznych sensów, razem podejmować artystyczne ryzyko i uczestniczyć w odkrywaniu nowych kontynentów dźwiękowych.

www.facebook.com/kody.festiwal/

www.instagram.com/codes_festival/

Kontakt

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: +48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: rozdroza@rozdroza.com

Mapa

© Rozdroża 2024 ― wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Organizator:

Patronat:

Mecenasi:

Projekt „BIT20” został dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Działania 2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Skip to content ––