16. Festiwal Tradycji
i Awangardy Muzycznej
KODY

20–23 listopada 2024

PROGRAM - Different Lines / warsztaty

Different Lines / warsztaty

11 Maja 2022 / Środa / 10:00

Sala prób Ośrodka ROZDROŻA (ul. Peowiaków 12)

10.00-12.00 warsztaty dla niewidomych
13.00-15.00 warsztaty dla niesłyszących

Different Lines / warsztaty dla niewidomych i niesłyszących

Paweł ROMAŃCZUK (PL) – prowadzenie

Główną ideą planowanego działania jest stworzenie partytur graficznych przez osoby niewidome i niesłyszące oraz ich dźwiękowa interpretacja wykonana przez muzyków improwizujących. Tak zaaranżowany proces twórczy daje szansę na aktywne uczestnictwo osób na co dzień wykluczonych w poszczególnych obszarach artystycznych – osoby niesłyszące zajmą się wypowiedzią dźwiękową, a osoby niewidome wypowiedzią wizualną. Oznacza to nie tylko bardzo potrzebne działanie o charakterze społecznym, ale również pozwala na stworzenie unikalnej kreacji muzycznej.

Współpraca osób niewidomych i niesłyszących oraz artystów muzyków wymaga zbudowania specjalnej formy komunikacji, dzięki której wspólna praca stanie się możliwa. Tym razem pomysł zakłada przygotowanie matryc, na których uczestnicy w trybie prac warsztatowych naniosą graficzne struktury liniowe, odpowiednio czytelne dla obydwu grup. Osoby niewidome będą posługiwały się dotykiem w rozpoznaniu i użyciu zróżnicowanych rodzajów i kształtów, a osoby niesłyszące użyją widzialnych dla nich kształtów i kolorów. Obydwie formy będą zmierzały do własnych wypowiedzi dźwiękowych, które mogą określać rozwój muzyki w czasie, wysokości dźwięku, dynamikę, scenariusze kompozycyjne. Dzięki abstrakcyjnemu wyobrażeniu muzyki powstaną zupełnie nowe i odkrywcze struktury, które zostaną finalnie zinterpretowane przez wybranych muzyków improwizujących. Ich zadaniem będzie autorskie odczytanie kształtu muzyki wyrażonej wizualnie przez osoby niewidome i niesłyszące.

Plan zakłada przeprowadzenie 3 warsztatów w różnych miastach. W każdym warsztacie uczestniczyć będą 2 osoby niewidome i  2 osoby niesłyszące, a rezultatem będzie przygotowanie 12 partytur wykonanych na finalnym pokazie koncertowym.

Projekt In Between Norway & Poland / Culture realizowany jest ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG na l. 2014-2021 (Program „Kultura”, Działanie 2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”).

Partner projektu: Fundacja Avant Art

Wydarzenie towarzyszące 14. Festiwalowi KODY

Bilety

Wstęp wolny

Kontakt

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: + 48 (81) 466 61 67
fax: +48 81 466 61 64
e-mail: rozdroza@rozdroza.com

Kurator programowy:
Grzegorz Paluch
e-mail: g.palushkin@gmail.com

Koordynatorka produkcji:
Agata Tomasik
tel:
+48 81 466 61 68
e-mail:
a.tomasik@rozdroza.com

Media / Promocja:
Klaudia Olender
tel: +48 81 466 61 68
e-mail: k.olender@rozdroza.com

 

Mapa

© Rozdroża 2024 ― wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Organizator:

Patronat:

Mecenasi:

 

Skip to content