15. Festival of Traditional
and Avantgarde Music
CODES

24-28 May 2023

Organizator

OMIT Rozdroża jest miejską instytucją kultury, działającą od 2008 roku w Lublinie, nieopodal najstarszej i najtrwalszej granicy kulturowej w Europie. Miejsce to zobowiązuje do namysłu, praktykowania antropologii, wysiłku rozumienia innych, dostrzegania mnogości perspektyw poznawczych i wrażliwości na kulturowe idiomy.

Działalność Ośrodka jest mocno zakorzeniona w lokalności regionu, lecz wpisujemy doświadczenia w perspektywę uniwersalną, a światowe tendencje przymierzamy do osobliwych praktyk naszej codzienności.

Staramy się nieustannie konfrontować żywe ślady kultur tradycyjnych z utopiami dwudziestowiecznej awangardy i nowymi poszukiwaniami artystycznymi.

Próbujemy wyzwalać stłumioną energię, jaką daje spotkanie tradycji ze sztuką modernizmu i postmodernizmu, odsłaniając zapomniane znaczenia i wpisując ich w kontekst współczesny.

Ambicją Ośrodka Rozdroża jest podejmowanie inicjatyw odważnych, obciążonych ryzykiem, penetrujących nieznane jeszcze terytoria.

Nasze zainteresowania dotyczą muzyki tradycyjnej i współczesnej, sztuk performatywnych i wizualnych. Chcemy, aby działania artystyczne stały się wehikułem kulturowej zmiany, współtworzyły zręby nowej wrażliwości i dawały do myślenia o rzeczach przyszłych.

www.rozdroza.com
rozdroza@rozdroza.com

Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 (81) 466 61 64

Contact

Centre for Intercultural Creative Initiatives CROSSROADS
Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: rozdroza@rozdroza.com

Map

© Rozdroża 2024 ― wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Organizer:

Patronage:

Patrons:

Projekt „BIT20” został dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Działania 2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Skip to content ––