11.
Festival
of Traditional
and Avantgarde
Music

8 ― 10.05.2019
Lublin ― Poland

Kontakt

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: info@kody-festiwal.pl

Koordynator:
Grzegorz Paluch
info@kody-festiwal.pl
g.paluch@rozdroza.com

Logistyka:
Edyta Wołowczyk
info@kody-festiwal.pl
e.wolowczyk@rozdroza.com

Media / Promocja:
Alina Sheyda
promocja@kody-festiwal.pl
a.sheyda@rozdroza.com

Wolontariat:
wolontariat@kody-festiwal.pl
e.wolowczyk@rozdroza.com

Contact

Centre for Intercultural Creative Initiatives “Crossroads”
Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: info@kody-festiwal.pl

Map

© Rozdroża 2018 ― wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Organizer:

Patronage:

Patrons:

Partner: