13. Festival of Traditional
and Avantgarde Music
CODES

12-15 May 2021

Kontakt

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: rozdroza@rozdroza.com

Koordynator:
Grzegorz Paluch
g.paluch@rozdroza.com

Logistyka:
Edyta Wołowczyk
e.wolowczyk@rozdroza.com

Media / Promocja:
Alina Sheyda
a.sheyda@rozdroza.com

 

Contact

Centre for Intercultural Creative Initiatives CROSSROADS
Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: info@kody-festiwal.pl

Map

© Rozdroża 2022 ― wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Organizer:

Patronage:

Patrons:

Partner:

Media:

Skip to content ––