Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2009, pozyskał sobie opinie inicjatywy o wielkiej kreatywności. Jego formuła polega na szukaniu wspólnej problematyki i określania podobieństw pomiędzy odległymi zjawiskami kulturowymi zarówno w przestrzeni, czasie jak i w różnych gatunkach muzyki i sztuki. Formuła ta okazuje się być zarówno świeża i efektywna poznawczo, jak i atrakcyjna dla odbiorcy.

Podczas Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY dochodzi do spotkania wybitnych kompozytorów muzyki współczesnej, znakomitych instrumentalistów, radykalnych przedstawicieli awangardowego jazzu z muzykami tradycyjnymi i twórcami rekonstruującymi archaiczne tradycje muzyczne. Podczas Festiwalu KODY światowe znakomitości spotykają się z artystyczną młodzieżą i leciwymi wiejskimi muzykantami, aby zgodnie poszukiwać nowych muzycznych sensów, razem podejmować artystyczne ryzyko i uczestniczyć w odkrywaniu nowych kontynentów dźwiękowych.

Komisarzem festiwalu jest Jerzy Kornowicz, prezes Związku Kompozytorów Polskich, wybitny kompozytor, pianista i improwizator.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

 

Ośrodek „Rozdroża” jest miejską instytucją kultury w Lublinie działającą od października 2008 roku. Ośrodek został powołany przez twórców i osoby współpracujące z Fundacją „Muzyka Kresów”. Celem działalności Ośrodka jest spotykanie i zderzanie tradycji naszej kultury z utopiami dwudziestowiecznej awangardy – wyzwalanie energii, jaką daje skojarzenie dawnego z najnowszym, doprowadzanie do twórczego „iskrzenia” między przeszłością, a wyrafinowaniem współczesnej sztuki. Spotykamy ze sobą różne kulturowe idiomy – czerpiemy z kulturowej i etnicznej rozmaitości świata, ale też konfrontujemy ze sobą różnorodne języki artystyczne. Nawiązujemy do alternatywnych projektów kultury, gdyż bliższa jest nam ludowa zgrzebność i konceptualna namiętność awangardy niż gładkość kultury popularnej.

 

Mirosław Haponiuk – dyrektor Ośrodka Rozdroża
Jan Bernad – dyrektor artystyczno-programowy Ośrodka Rozdroża
Anna Gorgol, Anna Horyńska, Anna Jaśko, Renata Kamola, Eliana Kisielewska, Karolina Majkowska, Monika Mamińska-Domagalska, Grzegorz Paluch

 

www.rozdroza.com
rozdroza@rozdroza.com
Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 (81) 466 61 64

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: info@kody-festiwal.pl

Koordynator:
Grzegorz Paluch
info@kody-festiwal.pl

Logistyka / koordynacja:
Edyta Wołowczyk
info@kody-festiwal.pl

Media / Promocja:
Alina Sheyda
promocja@kody-festiwal.pl

Wolontariat:
wolontariat@kody-festiwal.pl