Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2009, pozyskał sobie opinie inicjatywy o wielkiej kreatywności. Jego formuła polega na szukaniu wspólnej problematyki i określania podobieństw pomiędzy odległymi zjawiskami kulturowymi zarówno w przestrzeni, czasie jak i w różnych gatunkach muzyki i sztuki. Formuła ta okazuje się być zarówno świeża i efektywna poznawczo, jak i atrakcyjna dla odbiorcy.

Podczas Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY dochodzi do spotkania wybitnych kompozytorów muzyki współczesnej, znakomitych instrumentalistów, radykalnych przedstawicieli awangardowego jazzu z muzykami tradycyjnymi i twórcami rekonstruującymi archaiczne tradycje muzyczne. Podczas Festiwalu KODY światowe znakomitości spotykają się z artystyczną młodzieżą i leciwymi wiejskimi muzykantami, aby zgodnie poszukiwać nowych muzycznych sensów, razem podejmować artystyczne ryzyko i uczestniczyć w odkrywaniu nowych kontynentów dźwiękowych.

Komisarzem festiwalu jest Jerzy Kornowicz, wieloletni prezes Związku Kompozytorów Polskich, wybitny kompozytor, pianista i improwizator.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA

 

Ośrodek ROZDROŻA jest miejską instytucją kultury w Lublinie działającą od października 2008 roku. Celem działalności Ośrodka jest spotykanie i zderzanie tradycji naszej kultury z utopiami dwudziestowiecznej awangardy – wyzwalanie energii, jaką daje skojarzenie dawnego z najnowszym, doprowadzanie do twórczego „iskrzenia” między przeszłością, a wyrafinowaniem współczesnej sztuki. Spotykamy ze sobą różne kulturowe idiomy – czerpiemy z kulturowej i etnicznej rozmaitości świata, ale też konfrontujemy ze sobą różnorodne języki artystyczne. Nawiązujemy do alternatywnych projektów kultury, gdyż bliższa jest nam ludowa zgrzebność i konceptualna namiętność awangardy niż gładkość kultury popularnej.

 

Mirosław Haponiuk – dyrektor Ośrodka ROZDROŻA
Jan Bernad – zastępca dyrektora ds. artystyczno-programowych Ośrodka ROZDROŻA

 

Zespół Ośrodka ROZDROŻA:
Anna Gorgol, Anna Horyńska, Anna Król, Eliana Kisielewska, Monika Mamińska-Domagalska, Grzegorz Paluch, Alina Sheyda, Edyta Wołowczyk

 

www.rozdroza.com
rozdroza@rozdroza.com
Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 (81) 466 61 64

Wolontariat

Jak co roku poszukujemy ambitnych, kreatywnych, entuzjastycznie nastawionych i żądnych przygód oraz doświadczenia we współtworzeniu międzynarodowego festiwalu muzycznego WOLONTARIUSZY.

 

Praca wolontariuszy to nie tylko finalne koncerty i klub festiwalowy, to również najbardziej gorący i burzliwy okres tuż przed oficjalnym rozpoczęciem. Od naszych wolontariuszy oczekujemy wsparcia we wszystkich aspektach tworzenia imprezy począwszy od promocji i logistyki po obsługę uczestników oraz gości.
To dzięki zaangażowaniu wolontariuszy festiwal przebiega sprawnie, to wolontariusze tworzą jego atmosferę, dzięki której artyści czują się z nami dobrze,
a uczestnicy wspominają jej niezapomniany charakter.
Udział w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego to wyjątkowa okazja do nauki, zdobycia praktycznego doświadczenia, sprawdzenia się
w niecodziennych sytuacjach i dobrej zabawy.

Nabór

Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa wystarczy wypełnić krótki formularz. Decyzję o przyjęciu do grona wolontariuszy podejmują organizatorzy i zawiadamiają Was mailowo. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 kwietnia. Zapraszamy!

Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: wolontariat@kody-festiwal.pl

POBIERZ FORMULARZ

Zaświadczenie

Na prośbę wolontariusza, wydajemy pisemne zaświadczenie o wykonywanej przez niego pracy. Aby otrzymać zaświadczenie i referencje, wystarczy zgłosić prośbę osobie bezpośrednio opiekującej się wolontariuszami podczas festiwalu.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 81 466 61 64
E-mail: info@kody-festiwal.pl

 

Koordynator:
Grzegorz Paluch
info@kody-festiwal.pl 
g.paluch@rozdroza.com 

 

Logistyka:
Edyta Wołowczyk, Anna Król
info@kody-festiwal.pl 
e.wolowczyk@rozdroza.com 
a.krol@rozdroza.com 

 

Media / Promocja:
Alina Sheyda
promocja@kody-festiwal.pl 
a.sheyda@rozdroza.com 

 

Wolontariat:
wolontariat@kody-festiwal.pl